Antano Žmuidzinavičiaus paroda „Paletė ir gyvenimas“

Antanas Žmuidzinavičius – dailininkas, visuomenininkas, pedagogas, M. K. Čiurlionio amžininkas ir bendramintis, pirmosios lietuvių dailės parodos rengėjas, ilgametis Lietuvių dailės draugijos pirmininkas, šaulys, Lietuvos šaulių sąjungos vadovas, skautas, dvasia ir gyvenimu, aistringas keliautojas. Diplomatiškas, charizmatiškas žmogus, pedantiškai tikslus, turėjęs puikų humoro jausmą ir organizacinių gebėjimų, virtuoziškai valdęs ne tik teptuką, bet ir plunksną.

Tapyba A. Žmuidzinavičiaus gyvenime užėmė išskirtinę vietą. Nuo pirmųjų studentiškų darbų iki devyniasdešimties metų jubiliejaus buvo sukauptas daugiau kaip dviejų tūkstančių darbų palikimas: tapyba, grafika, akvarelė, piešiniai, etiudai ir eskizai. Meilė gamtai, jautrumas aplinkai nulėmė A. Žmuidzinavičiaus kaip realizmo krypties atstovo kelią. Jo sieloje glūdėjo poreikis įamžinti dvasią jaudinančius aplinkos vaizdus, būti tikru romantiku, o kartais simbolistu. Gal tai nulėmė atviras dzūkiškas charakteris, o gal pirmojo mokytojo autoritetas. Studijos Varšuvoje žymaus lenkų istorinio žanro dailininko Voiciecho Gersono privačioje dailės studijoje tapo lemtingos. Ir vėliau, po kelerių metų, buvimas menų sostinėje Paryžiuje, ta juslinė prancūziška patirtis vis dėlto nesuformavo galutinio apsisprendimo keisti saviraiškos pobūdį. Kaip pats sakydavo „vagabundo“ charakteris, aistra kelionėms, nepažintiems kraštams ir tapymo alkis buvo tarsi dienoraščio rašymas aliejiniais dažais. Peizaže tas nuotaikos momentas, pagavi impresija liejosi spalvomis, o baltame popieriaus lape romantiniai įvaizdžiai sutinkami poetinėse eilutėse, trumpose apysakose, pasakojimuose, pasakėčiose. Autobiografinės knygos „Paletė ir gyvenimas“ (1961 m.) pavadinimas pasirinktasparodos leitmotyvu, kuris tarsi raktas atrakina dailininko savasties ir kūrybos kelio duris. 

Muziejaus lankytojams pristatomi dailininko kūriniai iš Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus fondų, M. K. Čiurlionio namų-muziejaus fondų. Tai įvairaus laikotarpio peizažai, siužetinės kompozicijos, subtilūs dailininko marinistiniai darbai, portretai.

Renginys skirtas:  dzieci , nastolatki , dorośli ludzie , seniorzy
Wydarzenie odbyło się:
2023 września 20
Trwanie 61 d.
Rodzaj miejsca Muzea
Stronie internetowej https://ciurlioniomemorialinis.lt/
Facebook Połączyć
Dzielić