,,Ąžuolų klubo“ vyrų choro koncertas

ŠV. KALĖDAS PASITINKANT

Choro meno vadovas ir dirigentas Povilas Gylys

Akompanuoja Dainius Jozėnas 

Solistės: Salomėja Petronytė –sopranas, Aistė Benkauskaitė –mezosopranas

Programa: L. Abaris – Ave Maria; A.Vivaldi – Magnificat dalys: I, II,II,IV, V, VI, VII,VIII; V.Augustinas – Tėvyne mūsų , Vl. Braziūno ž.; K.Kačinskas – Ei, noriu, noriu, lietuvių l.ž.; J.Naujalis – Ant kalno karklai siūbavo, lietuvių l.ž.; J.Žilevičius – Vaikščiojau, lietuvių l. ž.; Z.Bružaitė – Lietuvos bruolė, lietuvių l. ž.; V.Augustinas – Gedimino miesto šviesa , Vl. Braziūno ž.; W.A.Mozart – Ave verum corpus; C.Franck – Panis Angelicus; Džiaugsmingų Šventų Kalėdų – trad. amer. daina. 

Renginys skirtas:  kids , teenagers , adults , seniors