Kęstučio K. Šiaulyčio kūrybos paroda „Akvarelinės Druskininkų impresijos“

Nuo birželio 1 d. iki pat mėnesio galo „Menų kalvės“ parodų erdvėje žinomas Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narys – Kęstutis K. Šiaulytį su paroda „Akvarelinės Druskininkų impresijos“. Parodos autorius yra dailininkas-metraštininkas, kurį domina, traukia dabartis, esatis, aplinka, realaus šiandienos pasaulio ir žmogaus dvasinės būties sąveika. Dailininko plastine ir literato, žurnalisto tekstine raiška jis dalyvauja mūsų visų kuriamoje kasdienybėje. Šioje trinarėje parodoje pristatomos akvarelės, aliejinės tapybos ir publicistinės kūrybos ekspozicijos.

Pirmoji ekspozicija – „Akvarelinės Druskininkų impresijos“. Druskininkuose Kęstutis K. Šiaulytis jaučiasi tarsi laukiamas svečias – kai atvyksta, visada pasitinka šventinė, kurortinė miesto pagava. Atrodo, čia nuolat šypsosi saulė, bet jei kartais lyja – džiugina gaivi akvarelinė vandens skraistė, gaubianti miesto miškelius, parkus ir gojus. Druskininkuose, kaip niekur kitur Lietuvoje, juntama slėpininga gamtos gyvybinės, kūrybinę dvasią keliančios galios veikimas, gal, kad čia susitinka didžiausia šalies upė Nemunas, didžiausios šalies girios ir sveikatingais gelmių vandenimis pasireiškianti žemės energija. Kai ieškau kūrybinių motyvų – kiekvienas miesto medis, išpuoselėti gėlynai, parkų erdvės ir visada – vijurkė Ratnyčia, prabyla žavia impresionistine iliuzija. Žinia, jau prasidėjusioje astronominėje Vandenio eroje, naujai suskamba akvarelės meno kūryba – popieriuje išsilieję spalvų srautai, linijų gijos tarsi tolimu aidu atliepia senovės astrologų stebėtas žvaigždynų žaismes.

Antroji ekspozicija – „Dainavos girių artefaktai“. Tai vizualinio pasakojimo apie Druskininkų kūrybinę paveiką tęsinys. Čia autorius svarsto, kaip gamta virsta meninės pajautos artefaktu – dailės kūriniu. Autoriaus žodžiai tiksliai apibūdina jo patyrimus:
„Kai klajoju pačiose Dainavos girių jūros gelmėse, kaip koks alkanas ruonis skabau, rankioju, medžioju pušų vertikalių, juodalksnynų tankmių, viržynų, smilgynų laukymių regos lobius. Vienur tviska mėlynynų daubos, marga, rangosi samanų, kerpių gijos, kitur, keroja, tarsi kokie žvaigždėti koralai smaragdu spindi kadagių skulptūrinės figūros. Prieini, gal norėdamas rankomis apglėbti, parsinešti namo tą prigimtinį meno kurinį – tikrai tilptų studijoje, gyvuotų vazone šalia rašomojo stalo. Prieini, bet pasiimi tik žiupsnelį violetiška melsva žėrinčių uogų – primins visą girios kvapų orkestruotę… Girioje muzikuoja ne tik paukščiai: kvatoklės Druskininkų žaliosios meletos, Ratnyčios melsvasparniai bukučiai, panemunių užkimę keršuliai. Link Ūlos ir Merkio skuba, teška, dzūkuoja per akmenis ošdamos upelių tėkmės, skamba smėlio takelių melodijos, spalvomis džiazuoja grybų tiltų ansambliai, tyliai šoka pamiškių drugelių pynės, dūzgia bičių spiečiai ir, atrodo – švilpauja Druskonio ežerėlio pakrantės beržai!
Kas dar lieka – akvarelės, škicai, tapybos drobės, tarsi vandenynų pakrantėse pabirusios jūrinės kriauklės, gamtos dovanų artefaktai.“

Trečioji ekspozicija – „Spaudos dailininko kryžkelės“. Tai tarsi autoriaus vaizdinė autobiografija. Eksponuojama keliolika iliustracijų, karikatūrų, šaržų, akvarelių publikuotų įvairiuose leidiniuose. Ji iliustruoja didžioji Kęstučio K. Šiaulyčio kūrybinės veiklos dalį skirta spaudai.

PARODOS ATIDARYMAS: birželio 2 d. 16 val.
KVIEČIAME!

Renginys skirtas:  vaikams , paaugliams , suaugusiems , senjorams
Renginys vyko:
2023 birželio 01
Trukmė 31 d.
Dalintis su draugais